خرید واحد مسکونی

پیام بسیار مهم درباره اقامت و زندگی در ترکیه

موج رد درخواست اقامت ایرانیان در ترکیه آغاز شد و هزاران ایرانی در آستانۀ اخراج از این کشور قرار خواهند گرفت.

در راستای اجرای سیاستهای جدید مهاجرتی کشور ترکیه در سال ۲۰۱۸ هزاران ایرانی که از قبل در این کشور با اقامتهای کوتاه مدت (سالیانه-توریستی) زندگی میکردند. از آنجاکه دارندگان این نوع اقامت به هیچ عنوان حق کارکردن در ترکیه را ندارند.

دولت ترکیه پس از مواجه شدن با موج مهاجرت ایرانیان و کشف مواردی متعدد از کار سیاه و غیرقانونی آنان تصمیم به اجرای سیاستی مقابله جویانه گرفت و اولین سیاست ترکیه برای افرادی که قصد اخذ اقامت توریستی را دارند این است که تمکن مالی ، گردش حساب و حقوق خود در ایران را همراه با مدارک به اداره مهاجرت اثبات نمایند .
سیاست دوم به دلیل انجام دادن کارهای غیر قانونی ،صدور سندها و اجاره نامه های سوری ،ترکیه در پی جلوگیری از این نوع موارد قانونی با این مضمون که هر فرد در پی اجاره ملک میبایست کپی سند ملک و برگه اثبات سند را از صاحب اصلی ملک دریافت کند ،وضع کرده است. بدین ترتیب و بصورت کلی اقامت افرادی که بعداز سه سال و نیم سال تمدید اقامت توریستی خود به یکی از امور توجیه پذیر نپرداخته باشند تمدید نخواهد شد.

✔ثبت شرکت و فعالیت
✔اقدام به شروع دورۀ تحصیلی در یکی از مراکز آموزشی و دانشگاهی.
✔اقدام به کاریابی از طریق قانونی و اخذ اقامت کاری.
✔اقدام به سرمایه گذاری قانونی و اخذ اقامت کاری به عنوان کارفرما.
✔داشتن پروندۀ درمانی معتبر برای معالجه در یکی از مراکز درمانی معتبر.
✔ازدواج با اتباع ترک و قرارگرفتن در پروسۀ شهروندی.

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

پست های مرتبط

Compare

ArabicEnglishPersianRussianTurkish
Whatsapp Chat