پروژه سویت های Verra بیکوز
5 ماه قبل
ویلای AK Dag بيوكچكمجه
5 ماه قبل

برای فروش

تماس بگیرید
ویلاهای Birbahçe چكمه كوی
6 ماه قبل

برای فروش

پیش فروش

شروع قیمت از 437,000لیر
پروژه Qent در مجیدیه کوی
6 ماه قبل
ویلای هوشمند در بیلیک دوزو
6 ماه قبل
واحد های ویلایی Mavera بیلیک دوزو
6 ماه قبل
پروژه Prestige 24 باهچلی اولر
6 ماه قبل