پروژه Folkart Vega ازمیر
6 ماه قبل

پیش فروش

شروع قیمت از 484,000لیر
پروژه سویت های Verra بیکوز
6 ماه قبل
ویلاهای Birbahçe چكمه كوی
7 ماه قبل

برای فروش

پیش فروش

شروع قیمت از 437,000لیر
پروژه Qent در مجیدیه کوی
7 ماه قبل
واحد های ویلایی Mavera بیلیک دوزو
7 ماه قبل
پروژه Prestige 24 باهچلی اولر
8 ماه قبل