پروژه Folkart Vega ازمیر
4 ماه قبل

پیش فروش

شروع قیمت از 484,000لیر
پروژه سویت های Verra بیکوز
5 ماه قبل
ویلاهای Birbahçe چكمه كوی
5 ماه قبل

برای فروش

پیش فروش

شروع قیمت از 437,000لیر
پروژه Qent در مجیدیه کوی
6 ماه قبل
واحد های ویلایی Mavera بیلیک دوزو
6 ماه قبل
پروژه Prestige 24 باهچلی اولر
6 ماه قبل