پروژه Folkart Vega ازمیر
5 ماه قبل

پیش فروش

شروع قیمت از 484,000لیر
پروژه سویت های Verra بیکوز
5 ماه قبل
پروژه Sea Pearl Residence آتاکوی
5 ماه قبل
پروژه My Home Maslak ساریر
6 ماه قبل

برای فروش

شروع قیمت از 696,000لیر
پروژه Qent در مجیدیه کوی
6 ماه قبل
پروژه Prestige 24 باهچلی اولر
6 ماه قبل