پروژه Folkart Vega ازمیر
6 ماه قبل

پیش فروش

شروع قیمت از 484,000لیر
پروژه سویت های Verra بیکوز
6 ماه قبل
پروژه Sea Pearl Residence آتاکوی
6 ماه قبل
پروژه My Home Maslak ساریر
7 ماه قبل

برای فروش

شروع قیمت از 696,000لیر
پروژه Qent در مجیدیه کوی
7 ماه قبل
پروژه Prestige 24 باهچلی اولر
7 ماه قبل