پروژه Selenium Retro 9 آتاکوی
11 ماه قبل
پروژه Folkart Vega ازمیر
11 ماه قبل

پیش فروش

شروع قیمت از 484,000لیر
پروژه سویت های Verra بیکوز
11 ماه قبل
پروژه Sea Pearl Residence آتاکوی
11 ماه قبل
پروژه My Home Maslak ساریر
12 ماه قبل

برای فروش

شروع قیمت از 696,000لیر
پروژه Qent در مجیدیه کوی
12 ماه قبل
پروژه Prestige 24 باهچلی اولر
1 سال قبل
1 2